Alken Enge - Massegrav ved Mossø     English

En arkæologisk lokalitet med et uhørt stort forskningspotentiale.

Den langstrakte Illerup Ådal gemmer på flere gode fund end det verdenskendte våbenofferfund ved Fuglsangskoven. I et større vådområde ved Illerup Ås udløb i Mossø er der gennem tid fremdraget store mængder humane knogler og andre spektakulære fund.

Fundene af de humane knogler har altid skabt stor undren. Hvad er der egentlig sket her, og hvor kommer knoglerne fra? Lidt af sløret blev løftet, da arkæologen Harald Andersen foretog arkæolgiske undersøgelser fra 1957 til 1962, men først med to sonderende undersøgelser i 2008 og 2009 blev det klart, at der i fundmaterialet vil være store muligheder for udforskning af hændelser forud for ofringen og jernaldermennesket. Med et samarbejde mellem Museum Skanderborg og Aarhus Universitets afdeling for Forhistorisk Arkæologi lykkedes det i 2011 at få bevilget 1,5 millioner kr fra Carlsbergfondet til et videre forskningsprojekt: Hær og efterkrigsritual i jernalder - de dræbte krigere i offermosen Alken Enge i Illerup Ådal.


Det unikke 94 cm lange skjold

Andre fund i Alken Enge

Ofringen af humane knogler i Alken Enge betragtes ikke som nogen tilfældighed. Med flere kendte offersteder af forskellig karakter i Illerup Ådal benævnes Ådalen ofte "Den Hellige dal" Der er ingen tvivl om, at dalen har været et samlingsted for et større opland ved disse helt specielle offerceromonier med våben og ofring af krigere, som har fundet sted med 50, 100 eller 200 års mellemrum i jernalderen. Fra Forlev Nymølle kendes et offersted med mere dagligdagsofre i form af lerkar, forskellige stensamlinger og diverse bearbejdede trægenstande. En af disse trægenstande tolkes som en kvindelig gudindefigur. Flere af de fundne genstande kan være ofret til denne gudinde.

Alken Enge er primært interessant i forbindelse med fundet af de ofrede krigere, men der findes også andre fund/ofre af forskellig karakter med forskellige dateringer. I de aflejrede gytjelag er der, i nogenlunde samme horisont som de humane menneskeknogler, fundet 3 lansespidser i jern og et skjold i træ. Våbnene er dog så få i antal, at de ikke betragtes som ofrede våben. I flere horisonter er der store mængder bearbejdet såvel som ubearbejdet træ. Det bearbejde træ består af både planker og tømmer fra små til meget store dimensioner. Et utal af mere eller mindre lodret nedbankede stager findes også i gytjelagene. En anden fundgruppe er lerkar med en dateringsramme fra tidlig førromersk jernalder til tidlig middelalder. En fundgruppe som forkommer i flere fundhorisoner i Alken Enge er ofrede dyreknogler. Der er derfor tale om et, over tid, meget komplekst offermiljø i Alken Enge.

 

Månedens fund

er en krukke af format.

Alken Enge 2016

Bevillingen fra Carlsbergfondet fortsætter i 2016. Midlerne skal bruges på at samle op på de mange data, som udgravninger i 2012 til 14 har givet. Det er også tid til at arbejde på publicering af forskellige dele af projektet. Den første artikel som kommer er fra Geologerne fra Aarhus Universitet med Ph.d. Niels Emil Søe som hovedforfatter. Senere kommer en fremlæggelse af selve udgravningen og flere arbejder med perspektiverering af resultaterne fra Alken Enge for at sætte lokaliteten ind i europæisk sammenhæng.  Alken Enge.