Museet på Gl. Rye Mølle

Møllestien 5, Gl. Rye - 8680 Ry - Tlf. 87 94 32 60 - E-mail: info@museumskanderborg.dk