Museet på Gl. Rye Mølle

Møllestien 5, Gl. Rye - 8680 Ry - Tlf. 86 89 86 75 - E-mail: info@museumskanderborg.dk